खेम बतास का लेखहरु

कोदो

खेम बतास, कार्तिक २५, २०७४
गरिब बैकिनीको कुर्कुच्चाजस्तो उज्गलो१मा बस्दै आएको म कोदो हुागोसाइ२, कोदो ।
पूरा पढ्नुहोस्