डा. बच्चुकैलाश कैनी का लेखहरु

हामीले कतिपय समय र अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यसेवाग्राहीलाई रुखो वचन बोलेको, आदर नगरेको, राम्रोसँग रोगको परीक्षण, पहिचान, निदान र उपचारबारे नबताएको गुनासा सुन्दै आएका छौं ।
पूरा पढ्नुहोस्