हेमराज लामिछाने का लेखहरु

विश्वकै अनुभवमा हरेक मुलुकका तल्ला तहका सरकारको भौगोलिक, जनसांख्यिक, आर्थिक समृद्धि, विकास, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कार्यदक्षता र वित्तीय क्षमतामा भिन्नता रहेको पाइन्छ । यस किसिमको विविधताका कारण ती निकायबीच ठाडो र तेर्सो वित्तीय असन्तुलन देखिन्छन् । परिणाम, उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर र मात्रामा असमानता हुन्छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्