सन्दीप पौडेल का लेखहरु

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा प्रदान गरेसँगै स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न ठीक समयमा ठीक तरिकाले नीति नियम, संरचना, कार्यक्रम तथा प्रक्रियागत सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
पूरा पढ्नुहोस्