धनबहादुर वली का लेखहरु

एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालका बारेमा कुरा गर्दा मान्छेहरू कित गरिबीको वा जलस्रोतको सम्भावनाको मात्र धेरै कुरा गर्छन्
पूरा पढ्नुहोस्